Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis” kartu su Sporto rėmimo fondu, inicijuoja naują projektą, į kurį kviečiami
mokiniai iš Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir spec. poreikių turintys vaikai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-07-01— 2023-08-01

Bendras per projekto įgyvendinimo laikotarpį numatomas fizinio aktyvumo pratybų skaičius: 360.

Į užsiėmimus bus įtraukta daugiau, kaip 75 mokinių, įskaitintat ir spec. poreikių turinčius vaikus.

Treneriai parengs ugdymo programas, bus įvertinta dalyvio fizinė ir emocinė branda pagal tai priskiriant
dalyvį prie grupės ar žaidėjo pozicijos. Dalyvių fiziniai parametrai (greitumas, galingumas, ištvermė,
vikrumas), bus vertinami 3 kartus per metus (sezono pradžioje, viduryje ir pabaigoje), siekiant sudaryti
sąlygas progresui bei individualiam tobulėjimui. Į treniruočių procesą bus įtraukta Taktinių žaidimų (TŽ)
ugdymo koncepcija, populiari Vakaruose. TŽ treniruotės tikslas padidinti žaidėjų rungtyniavimo
galimybes per geresnį situacijos suvokimą-sprendimų priėmimą-realizavimą. Esminis TŽ treniruotės
požymis yra technikos ir taktikos mokymas vienu metu. Rodiklių matavimams bus naudojamos liemenės
su GPS – tai leis tiksliai nustatyti ir stebėti kiekvienos iš dalyvių tiek pirminį fizinį parengtumo lygį, tiek
progresą ir ugdymo procesą individualizuoti – numatomas 10% metinis augimas. Kiekvienas treneris (iš 4)
turės asistentą. Kas 4-oje treniruotėje dalyvaus kineziterapeutas, siekiant įdiegti žinias ir įgūdžius apie
gerą judesių kokybę, fizinį pasirengimą, tinkamą raumenų koordinaciją, laikyseną bei traumų prevenciją.
Kaina – NEMOKAMAI (projektas dalinai finansuojamas iš Sporto rėmimo fondo lėšų).

Taip pat už Sporto rėmimo fondo skirtas lėšas atnaujintas futbolo mokyklai reikalingas treniruočių inventorius – kamuoliai, fizinio pasirengimo treniruotėms reikalingas inventorius, futbolo varteliai. Naujai sudarytoms ir jau esamoms futbolo mokyklos grupėms treniruotėms bus naudojamas atanujintas treniruočių inventorius, kuris užtikrins geresnę treniruočių kokybę ir padės siekti auktesnių sportinių rezultatų.

Projektas “Vaikų fizinis ugdymas su futbolo pagalba!” ir Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis” bendrai
finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“.